Certificat FRC Vehicule Frigorifice

Certificat FRC Vehicule Frigorifice

Certificat FRC

​Prelungire a certificatului intial al producatorului vehiculului frigorific.

Certificatele pentru prelungirea ATP FRC se pot emite numai daca vehiculul frigorific a fost certificat initial. Aceasta certificare initiala este confirmata prin existenta unei placure montata pe vehiculul frigorific, inscriptionata cu numarul aprobarii ATP FRC.

Marcajul structurilor autofrigorifice ATP cuprinde trei categorii posibile.

FRA: Suprastructură frigorifică prevăzută cu instalaţie de răcire care permite reglarea temperaturii între +12 °C şi 0 °C, în condiţiile unei temperaturi exterioare de +30 °C.

FRB: Suprastructură frigorifică prevăzută cu instalaţie de răcire care permite reglarea temperaturii între +12 °C şi -10 °C, în condiţiile unei temperaturi exterioare de +30 °C.

FRC: Suprastructură frigorifică prevăzută cu instalaţie de răcire care permite reglarea temperaturii între +12 °C şi -20 °C, în condiţiile unei temperaturi exterioare de +30 °C.

Majoritatea maşinilor frigorifice sunt în categoria FRC. De aceea, descrierea unui vehicul frigorific conţine adesea menţiunea ATP-FRC. Este important de verificat valabilitatea certificării FRC. De exemplu, FRC 6-2018 înseamnă că respectivul certificat este valabil până în iunie 2018.

In functie de locatia vehiculului Dumneavoastra, puteti alege locul unde sa fie efectuata testarea pentru prelungirea certificarii ATP (FRC):

Certificat ATP FRC (Prelungire) Bucuresti  Soseaua de centura nr. 4, Magurele, Tel: 0726 797 907 sau 0726 674 668

Certificat ATP FRC (Prelungire) Cluj  Calea Baciului 2-4,Tel: 0758 760 825

Certificat ATP FRC (Prelungire) Bacau  Strada Romanului 233, Tel: 0745 502 141

Certificat ATP FRC (Prelungire) Brasov  Strada Lunga, nr. 25, Ghimbav, Tel: 0770 894 164

Certificat ATP FRC (Prelungire) Timisoara  Mosnita Veche, 323A, Tel: 0768 925 312

 

1. Informații generale

Operațiunile de transport ale produselor perisabile se desfășoară conform reglementărilor naționale care transpun în cadrul acestora, prevederile Acordului ATP.

Acordul ATP se referă la transportul internațional de alimente perisabile, precum și la echipamentele speciale care trebuie să fie folosite pentru astfel de transporturi, fiind aplicat oricărui transport, fie că este pe cont propriu sau în contul altcuiva, efectuat pe cale ferată, pe cale rutieră, pe cale maritimă cu traversarea a mai puțin de 150 km sau pe o combinație între acestea, al produselor înghețate, congelate sau sensibile.

De asemenea, acordul ATP se aplică traseelor maritime de mai puțin de 150 km, cu condiția ca mărfurile să fie transportate în aceleași echipamente folosite pentru parcursul sau parcursurile terestre, fără transbordare a mărfii, și ca aceste trasee să preceadă sau să urmeze unul sau mai multe din transporturile terestre sau să fie efectuate între două dintre aceste transporturi.

Pentru transportul produselor perisabile trebuie să fie folosite mijloacele de transport corespunzătoare în scopul menținerii condițiilor de temperatură corepunzătoare. Echipamentele utilizate trebuie făcute astfel încât să fie posibilă respectarea condițiilor de temperatură stabilite, pe toată durata transportului. În plus, trebuie luate toate măsurile utile în ceea ce privește temperatura produselor în momentul încărcării și operațiunile de înghetare, de reînghețare în timpul drumului sau alte operațiuni necesare.

Acordul se aplică utilajului de transport frigorific, termoizolant și cu încălzire utilizat, sau care se intenționează să se folosească, pentru transportul internațional de mărfuri perisabile acolo unde se efectuează cursa, în următoarele condiții:

- punctul de la care mărfurile sau utilajul care le transportă este încărcat pe un autovehicul și punctul de descărcare al mărfurilor sau al utilajului care le transportă să fie în două țări diferite;

- punctul de descărcare al mărfurilor să fie situat pe teritoriul unei părți contractante;

- mărfurile să nu fie transbordate pentru o traversare pe mare. 

2. Agrearea vehiculelor care transportă produse perisabile

Agrearea vehiculelor destinate transportului produselor perisabile se acordă vehiculelor, care sunt sau urmează să fie înmatriculate în România şi care respectă, pentru transportul internaţional, prevederile acordului ATP.

Pentru fiecare vehicul destinat transportului de produse perisabile agrearea se acordă de Ministerul Transporturilor, prin Registrul Auto Român (RAR).

Vehiculele noi care urmează să fie construite sau importate în serie pot fi agreate în baza încercărilor efectuate pentru un exemplar al seriei. Dacă se constată conformitatea cu prescripţiile legale, procesul-verbal/raportul de încercare va fi considerat certificatul de agreare a tipului respectiv de vehicul. În baza acestui certificat RAR poate acorda agrearea individuală a fiecărui vehicul fabricat ulterior şi înmatriculat în România, care este conform tipului de vehicul agreat.

Agrearea unui tip de vehicul se acordă la cererea constructorului tipului respectiv de vehicul sau a reprezentantului său autorizat, iar agrearea individuală se acordă la cererea deţinătorului vehiculului.

La solicitarea agreării unui tip de vehicul destinat transportului de produse perisabile constructorul sau reprezentantul său autorizat va depune la RAR următoarea documentaţie:

- cererea de agreare ATP, cu precizarea categoriei de clasificare, conform anexei nr. 1 la ATP, pentru care se solicită agrearea;

- specificaţia tehnică detaliată a vehiculului, care cuprinde:

a) desenul de ansamblu al vehiculului;

b) desenul de ansamblu al compartimentului pentru transportul produselor perisabile, cu cotele principale pentru gabaritul exterior şi pentru spaţiul interior; în cazul cisternelor cu mai multe compartimente se vor menţiona şi dimensiunile fiecărui compartiment;

c) descrierea sau specificaţia tehnică a materialelor utilizate la construcţia caroseriei, respectiv a pereţilor laterali, podelei, acoperişului, trapelor, uşilor, orificiilor de scurgere a apei; pentru cisterne se vor prezenta date tehnice, inclusiv pentru gurile de vizitare şi tubulatura de golire;

d) în cazul suprastructurilor frigorifice, respectiv al refrigeratoarelor, specificaţia tehnică a agregatului frigorific sau a agenţilor frigorigeni;

e) specificaţia tehnică a dispozitivelor de automatizare;

f) în cazul cisternelor, desenul privind amplasarea pe vehicul a tubulaturii sau a instalaţiilor de golire;

g) desenul privind izolaţiile speciale ale pereţilor compartimentului pentru încărcătură;

h) descrierea amenajărilor interioare specifice, cum ar fi: bare pentru carne, ventilatoare şi altele asemenea;

Solicitantul agreării poate depune documente de certificare internaţională sau rapoarte de încercări care să ateste conformitatea cu ATP, emise sau avizate de autoritatea competentă a unei ţări care este parte contractantă la ATP.

În cazul agreării unui tip de vehicul, care se efectuează prin verificări şi încercări şi pe baza documentelor prevăzute, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, RAR eliberează Certificatul de agreare de tip pentru vehicule care transportă produse perisabile.

În baza certificatului se agreare, constructorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să elibereze, pentru fiecare vehicul construit care este conform cu tipul certificat, Declaraţia de conformitate pentru vehicule destinate transportului de produse perisabile.

Procesele-verbale/rapoartele de încercare trebuie să fie emise de laboratoare specializate care, prin dotarea tehnică, încadrarea cu personal calificat corespunzător şi prin procedurile de lucru, permit efectuarea încercărilor conform prevederilor acortdului ATP. Laboratoarele trebuie să fie acreditate sau evaluate şi abilitate de RAR prin organismele sale de specialitate, conform condiţiilor tehnice legale.

În situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile, RAR eliberează, prin reprezentanţele sale teritoriale, după înmatricularea mijlocului de transport, Certificatul conform Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale ce trebuie folosite pentru aceste transporturi.

Acest certificat are o valabilitate de maximum 6 ani și permite aplicarea pe vehicul a plăcii de conformitate ATP.

Certificatul de agreare pentru transporturile internaţionale de produse perisabile trebuie redactat, în afară de limba română, şi într-o limbă de circulaţie internaţională - engleză, franceză sau rusă, la alegerea solicitantului.

În timpul efectuării transportului certificatul de agreare trebuie să fie prezent în mod obligatoriu la bordul autovehiculului, în original sau în copie legalizată.

Deţinătorul vehiculului este obligat să îndepărteze placa de atestare de pe vehicul în momentul în care acesta nu mai este conform prevederilor ATP sau să o înlocuiască în cazul unei noi agreări.

Certificatul de agreare pentru transporturile internaţionale de produse perisabile este valabil şi pentru efectuarea de transporturi interne, fără alte menţiuni suplimentare.

Nu sunt produse în această categorie.